zbrojenie a konstrukcja budowli

Rodzaje zbrojenia, a ich wpływ na konstrukcję budowli

Prawidłowo wykonane zbrojenie znacznie podwyższa trwałość i stabilność budowli. Dlatego tak ważne jest to, aby wiedzieć jak się je wykonuje, ale przede wszystkim w jakich miejscach i z jakiego materiału. Poniżej przedstawiamy kilka ważnych kwestii, od których zależy trwałość i solidność wznoszonego budynku. Warto się z nimi zapoznać, aby później uniknąć nieprzyjemnych sytuacji związanych z prowadzoną budową.

Które elementy budynku wymagają zbrojenia?

Mogłoby się wydawać, że beton jest dość mocnym materiałem budowlanym. Jednak w rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Jest to materiał kruchy i dlatego wymaga wzmocnienia konstrukcji we właściwych miejscach. Wspomniane wzmocnienie wykonuje się z stalowych prętów, które zatapiane są w betonie. Sprawia to, że fundamenty, strop, belki i słupy są bardziej wytrzymałe.

Rodzaje i typy zbrojenia

Wyróżnia się dwa rodzaje zbrojenia: zbrojenie nośne oraz zbrojenie uzupełniające. Pierwszy rodzaj zbrojenia jest przede wszystkim wzmocnieniem zbrojenia nośnego. Pręty stalowe w tym przypadku docina się na odpowiednie długości, a następnie wygina według rysunków technicznych, które znajdują się w projekcie. Ten rodzaj zbrojenia można układać bezpośrednio w deskowaniu lub też można wykonać szkielety zbrojeniowe. Stalowe elementy łączone są zazwyczaj przy pomocy drutu. Przygotowane w ten sposób elementy zbrojenia możemy wykorzystać także do zbrojenia schodów, stropów, a także ław fundamentowych.

Warto się zastosować do powyższych wytycznych, a w razie jakiś wątpliwości skonsultować to z kierownikiem budowy.