Czym jest umowa kompleksowa sprzedaży energii?

Podczas procesu, jakim jest zakup energii elektrycznej na pewno spotkamy się z produktem, jakim jest umowa kompleksowa dotycząca dystrybucji oraz sprzedaży. W tym artykule podpowiadamy, czym różnią się od siebie owe umowy tak, aby nie zginąć w gąszczu różnego typu dokumentów i informacji.

Kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej

Stronami umowy w tym przypadku są: sprzedawca z urzędu i odbiorca.

W 90% czas jej trwania jest nieokreślony. Dodatkowo mamy możliwość terminowej gwarancji ceny.

W tym przypadku mamy styczność z fakturami 2w1 – dotyczy ona sprzedaży i dystrybucji owej energii.

To właśnie kompleksowa umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana jest w pierwszej kolejności jednak mimo wszystko istnieje możliwość zawarcia również tak zwanej rozdzielnej umowy dystrybucji oraz sprzedaży. Zawarte są w niej wszystkie opłaty, jakie będziemy musieli uregulować za przesył energii. Odbiorca rozlicza się zawsze ze spółką, pod którą podlega dana elektrownia, a następnie wybrane z niej osoby kontaktują się z operatorami odpowiedzialnymi za usługi dystrybucyjne. Takie umowy są unieważniane w momencie, kiedy podejmiemy ewentualną decyzję o zmianie dostawcy, gdyż nowa spółka musi zawrzeć oddzielną umowę dystrybucji i sprzedaży z klientem, który się do nich zgłosił.

Czym jest umowa dystrybucji energii?

W tym przypadku stronami umowy są: operator systemu dystrybucji w skrócie OSD i odbiorca. Czas trwania również w 90% jest nieokreślony. W tym przypadku dostaniemy tylko jedną fakturę, która będzie powiązana z opłatami za dystrybucję energii.

Umowę tę zwykle stosuje się w momencie, gdy odbiorca decyduje się na skorzystanie z usług od nowego sprzedawcy, kupując w tym przypadku ową energię niezależnego od operatora, stąd oddzielnie reguluje się płatności za przesył.

Czym jest umowa sprzedaży energii?

W tym przypadku rolę stron umowy pełnią: sprzedawca i odbiorca

Umowa jest podpisywana na czas nieokreślony z terminową gwarancją ceny

Fakturę tutaj wystawia się tylko w celu poinformowania określonej osoby o tym, w jakiej wysokości jest  opłata do uregulowania za zużytą energię w danym miesiącu

Umowa ta skupia się wyłącznie na zakupie energii elektrycznej, którą w teorii możemy na terenie Polski zakupić od dowolnego dostawcy, pod warunkiem, że ten ma koncesję na obrót energią.

Umowa kompleksowa = umowa sprzedaży + dystrybucji jednak, czy drugie rozwiązanie jest bardziej opłacalne?

Kompleksową umowę z reguły podpisuje się ze sprzedawcą z urzędu, który podlega pod część grupy kapitałowej zajmującej się zrzeszeniem sprzedawców i operatorów sieci na danym terenie. Bardzo często sprzedający ma kontakt z zaufanymi odbiorcami, dlatego też możemy mieć styczność z wysokimi stawkami za energię, która jest sprzedawana. Dlatego warto też udać się w tym celu do niezależnego i wolnorynkowego sprzedawcy, gdyż ten chcąc przekonać do siebie potencjalnych klientów, zaoferuje nieco mniejsze stawki. Również warunki umowy, z jakimi możemy się spotkać, mogą być korzystniejsze.