Jak przejawia się ubytek słuchu u dzieci i seniorów?

Niedoskonałość funkcjonowania zmysłów człowieka może być spowodowana wadami wrodzonymi lub jakimiś urazami wywołanymi przez czynniki zewnętrzne. Problemy ze słuchem pojawiają się w sposób naturalny wraz z wiekiem. Dla seniorów pogorszenie się słuchu stwarza znaczny dyskomfort. Utrudnia im komunikację z otoczeniem i pełny odbiór dźwięków z radia, telefonu oraz fonii z telewizora.

Dysfunkcja słuchu u dzieci

Wrodzone wady słuchu objawiają się u dzieci dość wcześnie. Niesłyszące niemowlę nie reaguje na bodźce dźwiękowe z otoczenia a w następnym okresie życia wykazuje wyraźne opóźnienia w rozwoju mowy. W takich przypadkach potrzebna jest specjalna terapia logopedyczna lub wszczepienie implantu ślimakowego w okolice ucha. Zaburzenie pracy receptorów słuchowych może pojawić się również w późniejszym czasie na skutek poważnych infekcji ucha środkowego albo mechanicznego uszkodzenia błony bębenkowej.

Aby zbadać jaki jest ubytek słuchu u dziecka potrzebna jest diagnoza audiometryczna. Od jej wyników zależą dalsze procedury postępowania. Niedosłyszące dziecko może zostać wyposażone w aparat słuchowy zwiększający głośność i poprawiający jakość dźwięku. Jest to bardzo skuteczna metoda mająca pozytywny wpływ na dalszy rozwój dziecka w sferze poznawczej i społecznej. Niezależnie od tego ubytek słuchu może być wyrównywany metodami stymulującymi ten zmysł.

Objawy niedosłuchu u osób w podeszłym wieku

Pogarszanie się słuchu początkowo przebiega w sposób niezauważalny. Jednak z upływem czasu ubytek słuchu staje się coraz bardziej dostrzegalny przez osoby z otoczenia seniora. Więcej informacji na ten temat przeczytasz na stronie geers.pl. Można to rozpoznać po zachowaniu niedosłyszącego, który na przykład:

  • niedokładnie rozumie co się do niego mówi,
  • nadstawia jedno z uszu,
  • sam mówi nazbyt głośno,
  • nie reaguje na wysokie tony,
  • coraz bardziej pogłaśnia fonię telewizora,
  • patrzy zawsze na usta mówiącego.

Pomoc dla inwalidów słuchu

Seniora u którego obserwuje się takie zachowania należy nakłonić na dokładne badanie słuchu w celu określenia stopnia zaburzenia. U osób starszych może występować tylko jednostronny niedosłuch. Wtedy dobre rezultaty przynosi zastosowanie aparatu słuchowego do jednego z uszu. Dla seniorów produkowane są specjalne telefony komórkowe ze zwiększoną głośnością w słuchawce. W telewizorze znajdującym się w pokoju osoby z ubytkiem słuchu warto dostroić optymalnie dźwięki o skrajnych częstotliwościach. Albo wyposażyć seniora w wygodne słuchawki bezprzewodowe podłączane do sprzętu audio. Niezależnie od różnych technicznych udogodnień zawsze trzeba mówić do niedosłyszącej osoby powoli, wyraźnie i z bliskiej odległości.